Rüzgar
EkoRE projelerin her hangi bir aşamasında özel bir konuda danışmanlık hizmeti verebileceği gibi, sektörde deneyimi olmayan yatırımcılara proje geliştirme aşamasından santralin işletme aşamasında kadarki tüm aşamaları için de hizmet edebilmektedir.

Rüzgâr Enerjisi Nedir?

Tüm yenilenebilir enerji türlerinin (Gel-git ve jeotermal enerji hariç) ve fosil yakıtların kaynağı güneşten gelmektedir. Güneş, yeryüzüne saatte 174.423.000.000.000 kW ışınım yayar. Güneşten gelen enerjinin yaklaşık yüzde 1 ile 2’si rüzgâr enerjisine dönüştürülür. Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, dişli kutusu, elektrik-elektronik elemanlar ve kanatlardan oluşur. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre "Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri" ve "Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri" olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır.

Rüzgar Enerjisi
 

Rüzgâr Enerjisinin Avantajları

Rüzgar Enerjisi
  • Kısa sürede kendisini amorti edebilir.
  • Rüzgârsonsuz, tükenmez bir enerji kaynağıdır ve ücretsiz faydalanılabilinir.
  • Rüzgârtürbinleri enerji üretirken herhangi bir çevre kirliliği veya karbon emisyonuna yol açmaz.
  • Rüzgârtürbinleri kuruldukları yerlerde çok az alan kaplar. Altında kalan alan hala kullanılabilir. Tarımsal alanlarda tarım faaliyetlerine devam edilebilir.
  • Çoğu insan rüzgâr türbinlerinin hoş bir görüntü oluşturduğunu söylemektedir.
  • Şebekeden uzak veya şebeke olmayan bölgelerin kendi ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.
 

Türkiye’ deki rüzgârın mevcut durumu

Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından Avrupa’daki zengin ülkelerden birisidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de özellikle Marmara ve Ege kıyı şeridi sürekli ve düzenli rüzgâr almaktadır. Ülkemiz kurulu güç büyüklüğü olarak ilk 20 ülke içindedir.

2023 yılında yenilenebilir enerjiye dayalı olarak üretilen elektriğin tüm üretim portföyündeki ağırlığının yüzde 30 düzeyine gelmesi ve rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücün en az 20.000 MW olması hedeflenmiştir. Bu hedef gerçekleştiğinde Türkiye ilk 5 ülke içerisinde yer alacaktır.